Ingen fattade?

http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/16/piloterna-ar-inte-alls-bortskamda

Jag läser de kommentarer som gårdagens artikel frambringade. Hur man än skriver kan det alltid misstolkas eller vändas på, och jag tycker ändå att jag försöker vara så tydlig som det går, men jag har trots det uppenbart misslyckats med ordvalen. Så gott som alla kommentarer handlar om huruvida piloter är värda sin lön eller ej, vad ett flygcertifikat kostar, någon skriver att jag skriver föraktfullt, etc.

Hm.

Jag kan helt enkelt inte hitta bättre ord för att få fram min ståndpunkt eller på vilket sätt jag resonerar. Ja, världen är föränderlig. Ja, alla måste anpassa sig. Absolut, man måste gilla läget. Nej, jag är inte föraktfull. Men jag tycker att det jag skriver år så glasklart så det inte skulle kunna misstolkas, ändå gör det det, av alla som kommenterar. Konstigt.

Då gör jag ett försök till.

ALLA är utbytbara. Dvs även de som skriver kommentarerna. De sitter och gör en bedömning utifrån sig själv, sin värld, sin situation, och utifrån det levererar de huruvida andra vär värda sin lön eller ej. Men det är heller inte det frågan handlar om, det handlar om verkligheten bortom det. Om verksamheter i det här landet ändrar på den arbetsmarknad vi valt att följa (LAS, anställning för att kunna ta bolån, skatter, välfärd etc) till något annat system så är det självklart möjligt. Men då har det också konsekvenser. Den som nu har åsikten (möjligen av missunnsamhet) att man bara ska kicka piloterna, de får anpassa sig, sänka löner, det kvittar om en inhyrd utländsk låglöneverksam person gör jobbet-kanske inte har tänkt på att den skatt som piloten idag betalar istället hamnar utomlands. En byggare, sjuksköterska och vårdare kan också hyras in, det kan drabba alla i alla branscher. Betalas mer skatt utomlands istället kan vi inte heller behålla det välfärdssytem vi har.Bidragen måste då också anpassas.

I de länder varifrån den utländska arbetskraften troligen kommer, är höjd a-kassa en ickefråga. Likaså bostadsbidrag, försörjningsstöd, barnbidrag, maxtaxa på dagis. Det är en principfrågediskussion jag söker, och att se sambandet i ett större perspektiv. Det handlar inte bara om piloterna är värda sin lön eller inte.

Ingen kommenterade något i den inriktningen. Alltså har jag inte lyckats i min skrivning, trots goda ambitioner.

Den dagen det diskuteras nästa gång kan vara när förtidspensionerna sänks, när barnomsorg kostar 6000 i månaden, sjukhusen endast har inhyrd personal och alla glömt vad LAS var bra för.

Vi har fått anpassa oss. VI (dvs alla) har fått anpassa oss. Eller var det bara piloterna och folk inom flyget som skulle anpassa sig menar dom…?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *