Vadå "för djävligt?"

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1382160/mats-och-anna-fick-sova-pa-golvet

“Flygbolagets personal har inga besked att ge. Allt är kaos och allt är för djävligt och vi har sjuka barn och…”

Under de skandinaviska vintrarna när snön och blåsten viner och  planen står i kö till av-isningen, då blir vi i kabinbesättningen ibland påhoppade av passagerare som tycker att det är för “djävligt” att vi som kabinbesättnig inte har bättre påverkansmöjlighet på vädergudarna. (Det säger de inte, de avslutar efter “för djävligt”, och man får aldrig riktigt veta vad det är som är för djävligt. Det är kanske märkligt i vissas ögon att vi inte kan påverka en isig landningsbana i Tyskland, dimma i Moskva eller som i detta fall en masiv demonstration i Bangkok.)

Jag vet heller inte om passagerarna har en övertro på flygplatspersonalens förmåga att se in i framtiden om hur länge demonstrationen ska vara, när flygplatsen kommer öppna igen och vilka plan som då kommer att få starttillstånd först.

Nej, här och nu är det för djävligt, och nån ska vi ju skylla på, och där står en person i uniform-den tar vi.

Smart-ass.

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *